Thông số kỹ thuật của pin laptop Lenovo L15M2PB6, Flex 4-1130, 5B10L13949

Loại pin: Li-ion

Điện thế sử dụng: 7.5V

Công suất: 4000mAh (30Wh)

 Màu sắc: Đen 

Loại pin: Thay thế mới 100%
Pin Lenovo L15M2PB6, Flex 4-1130, 5B10L13949

Thu mua laptop