Thông số kỹ thuật của pin laptop Lenovo 1480, 1470, L14L3P21, L14M3P21:


Loại pin: Li-ion

Điện thế sử dụng: 11.1V

Công suất: 4050mAh (45Wh)

Màu sắc: Đen 

Loại pin: Thay thế mới 100%
Pin Lenovo 1470, 1480, L14L3P21, L14M3P21
Thu mua laptop