Phần mềm diệt virus Trend Micro Internet Security

Advanced Protection - Thêm 3 tháng sử dụng khi mua online
(Bảo vệ chủ động)

“Cho bạn sự an toàn khi sử dụng Internet và giao dịch trực tuyến”

Trend MicroTM Internet Security 11(2017) mạnh mẽ, dễ sử dụng bảo vệ cho bạn và gia đình của bạn truy cập trực tuyến mỗi ngày – mail, mạng xã hội, lướt web, giao dịch ngân hàng, mua sắm, và nhiều hơn thế nữa.

Sản phẩm có những tính năng chính là:

Bảo vệ trẻ em.
Tối ưu hóa hệ thống.
Xóa an toàn dữ liệu.
Chống Spam.
Bảo vệ khi tham gia các mạng xã hội.
Quét dữ liệu cá nhân trên Facebook.
Hoàn toàn tương thích với Microsoft Windows 10.
phần mềm diệt virus trend micro

phần mềm diệt virus trend micro

Thu mua laptop