Dây cáp sạc Iphone Lightning 1 m
  • Giúp tiết kiệm chi phí tối đa cho người dùng.

  • Dùng để chép dữ liệu hay sạc pin (dùng với adapter riêng).

  • Dây dài 1 m thoải mái để bạn vừa sạc vừa sử dụng khi cần thiết.

Một số hình ảnh sản phẩm:

Dây cáp sạc Iphone Lightning 1 m


Dây cáp sạc Iphone Lightning 1 m


Dây cáp sạc Iphone Lightning 1 m


Thu mua laptop