Thông tin sản phẩm

Dung lượng lưu trữ

8GB

Kết nối

USB 3.0 & 2.0

Tốc độ đọc

30MB/Sec

Tốc độ ghi

10MB/Sec

Đặc điểm khác

Tốc độ USB 3.0 tương thích ngược với USB 2.0

 Một số hình ảnh sản phẩmUSB Kingston 8GB Hi Speed - DT101G28GB

Thu mua laptop